Veselo a hravo, učíme sa hrou :-)

Malé Tatry 3
03405 Ružomberok

0917/590825 Mgr. Iveta Lišková - zriaďovateľ

promontessori@gmail.com

Dokumenty COVID - 19, OPATRENIA

Príloha 6 - Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.docx (18443) - Ranný filter - tlačivo je pripravené v MŠ na podpis (netreba vám ho doma tlačiť)!
Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie
zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6)
Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie
zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6)
 
Príloha 2 - Čestné vyhlásenie rodiča.docx (16092) - Čestné vyhlásenie (potrebné vypísať, vytlačiť a priniesť do MŠ v deň nástupu)!
V prípade, že nemáte možnosť si tlačivo doma vytlačiť, bude pripravené na podpis v MŠ.
Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).