Veselo a hravo, učíme sa hrou :-)

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Malé Tatry 3
03405 Ružomberok

0907/054407 Mgr. Janka Ferlin
0917/590825 Mgr. Iveta Lišková

promontessori@gmail.com

Denný poriadok materskej školy

Malé Tatry 3, Ružomberok

ORIENTAČNÝ DENNÝ PORIADOK MŠ Malé Tatry 3, RK.pdf (133026)

 

     Usporiadanie dňa môžeme meniť podľa potrieb detí a rodičov. Deťom umožňujeme spontánne činnosti. Rešpektujeme individualitu každého dieťaťa, čo znamená, že s deťmi pracujeme prevažne individuálne alebo v skupinách. Deti sa môžu voľne pohybovať po svojej triede a po dohode s učiteľkou aj po ďalších častiach materskej školy.

     Pobyt vonku je zaradený na každý deň, pri nevhodnom počasí sa môže nahradiť pobytom v telocvični alebo na chodbe. Prechádzky vonku budú smerovať k návratu k prírode. Deti budú môcť pozorovať a skúmať prírodu v každom ročnom období, budú ju môcť spoznávať pomocou všetkých zmyslov a obdivovať ju, čo bude časom viesť k túžbe ju ochraňovať.

    Popoludňajší oddych – keďže všetky deti nemajú rovnakú potrebu spánku, nebudeme ich nútiť. Popoludňajšia relaxácia môže prebiehať počúvaním relaxačnej hudby, alebo čítaním príbehov. Deti si môžu podľa potreby pospať alebo si môžu prezerať knižky. Platí však pre ne pravidlo, nerušiť ostatné deti. Ak sa deťom nedá zaspať, môžu ísť v tichosti do vedľajšej triedy.