Veselo a hravo, učíme sa hrou :-)

Malé Tatry 3
03405 Ružomberok

0917/590825 Mgr. Iveta Lišková - zriaďovateľ

promontessori@gmail.com

Celodenný pobyt od 6:00 do 16:00 hod.

Dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškolák) - bezplatne

Dieťa od 3 rokov: 50 € /mesiac

Dieťa do 3 rokov: 65 € /mesiac

Súrodenci: 40 € /mesiac/dieťa

Stravné: 3,20 € /deň (desiata, obed, olovrant, pitný režim) + 3 € mesačná réžia

 

Poldenný pobyt od 6:00 do 11:30 hod.

Dieťa od 3 rokov: 30 € /mesiac

Dieťa do 3 rokov: 40 € /mesiac

Stravné: 2,50 € /deň (desiata, obed, pitný režim) + 3 € mesačná réžia

 
Cenník je platný od 1.9.2022