Veselo a hravo, učíme sa hrou :-)

Malé Tatry 3
03405 Ružomberok

0917/590825 Mgr. Iveta Lišková - zriaďovateľ

promontessori@gmail.com

Zápis detí do Súkromnej mŠ Malé Tatry 3 na šk.r. 2020/2021

Zápis detí do Súkromnej materskej školy Malé Tatry 3 na šk.r. 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 1.5. do 31.5.2020 v priestoroch materskej školy po telefonickom dohovore s riaditeľkou školy - 0917 590 825.
Zápis detí je možný od 2 rokov dieťaťa.
K zápisu je potrebné priniesť už vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa (klik na link).
 
 
Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Rodič ho doloží dodatočne. Dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.
 
Vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa je možné poslať aj elektronicky na email: promontessori@gmail.com