Veselo a hravo, učíme sa hrou :-)

Malé Tatry 3
03405 Ružomberok

0917/590825 Mgr. Iveta Lišková - zriaďovateľ

promontessori@gmail.com

Zápis detí do Súkromnej mŠ Malé Tatry 3 na šk.r. 2022/2023

Zápis detí do Súkromnej materskej školy Malé Tatry 3 na šk.r. 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 1.5. do 31.5.2022 po telefonickom dohovore s riaditeľkou školy - 0917 590 825, kde si stanovíme aj nasledovný postup zápisu.
K zápisu je potrebné priniesť už vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa (klik na link). 
 
 
Podmienky prijímania: 
Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie môžeme zapísať dieťa vo veku od dvoch do šiestich rokov. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.