Veselo a hravo, učíme sa hrou :-)

Malé Tatry 3
03405 Ružomberok

0917/590825 Mgr. Iveta Lišková - zriaďovateľ

promontessori@gmail.com

Pokyny  k otvoreniu Školského roka 2020/2021

  • školský rok začína 2.9.2020
  • otváracie hodiny pondelok až piatok od 6:00 hod. do 16:30 hod.
  • dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom
  • pri prvom nástupe do MŠ je potrebné vyplnenie dotazníka o zdravotnom stave Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom š.r.2020-2021.docx (21927) a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-MS.docx (17748). Tlačivá budú pripravené v materskej škole na podpis. 
  • pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška
  • zákonný zástupca dovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá dieťa prevezme až na základe záveru ranného zdravotného filtra - (ranný filter s bezdotykovým meraním teploty, ktoré sa nikde nezapisuje ani neoznamuje), dieťa s teplotou nad 37,2 °C (aj po opakovanom meraní) učiteľka nepreberie
  • zákonný zástupca sa v priestoroch materskej školy pohybuje výhradne v rúšku a čo najkratší čas
  • nikto s príznakmi infekcie dýchacich ciest, zvýšená telesná teplota, kaseľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu,  priznak akútnej infekcie dýchacich ciest, nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.
  • V prípade, že u dieťat'a je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného  vyučujúceho  a riaditeľku školy.  Bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym hygienikom. 
  • adaptácia nových detí bude prebiehať bez prítomnosti rodiča v triede, podľa potrieb dieťaťa.